ZARZĄD PIOTRKOWSKIEGO ODDZIAŁU PTTK

PREZES ANDRZEJ SABATURSKI
V-CE PREZES JERZY ANTCZAK
V-CE PREZES JAN JANICKI
SKARBNIK MIROSŁAW RATAJSKI
SEKRETARZ HALINA SZAFNICKA
CZŁONEK ZARZĄDU TOMASZ BUBAS
CZŁONEK ZARZĄDU JACEK HUBERT

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCY ROBERT SZULC
V-CE PRZEWODNICZ ZBIGNIEW RZEMPAŁA
SEKRETARZ KOMISJI WITOLD MACIEJEWSKI
CZŁONEK KOMISJI BOGDAN ALEKSANDROWICZ
CZŁONEK KOMISJI SŁAWOMIR FIGURA

ODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI

PREZES MIROSŁAW NIEWIADOMSKI
CZŁONEK ADAM SKORUPSKI
CZŁONEK STANISŁAW BOŻEK

PREZESI KÓŁ I KLUBÓW

KLUB MOTOROWY "ENERGETYK" BEŁCHATÓW SŁAWOMIR FIGURA
KLUB MOTOROWY "QUO VADIS" BOGDAN MŁOCZKOWSKI
PRZEDBORSKI KLUB TURYSTYCZNY RYSZARD BIELECKI
KLUB PTTK "ZIELONA WIECHA" PRZY MOK W SULEJOWIE WIESŁAW ZIELONKA
SKKT - PTTK TURYSTA GRZEGORZ ZĄBECKI
KOŁO PRZEWODNICKIE ANDRZEJ SABATURSKI
KLUB TURYSTYKI JEŹDZIECKIEJ W ANTONIOWIE ANDRZEJ RUTA
KLUB PTTK PŁETWONURKÓW "ARCHIMEDES" KATARZYNA FRĄCKIEWICZ
KLUB TURYSTYCZNY PTTK W RADOMSKU PRZEMYSŁAW JAFRA