POPULARNE SZLAKI TURYSTYCZNE W NAJBLIŻSZEJ OKOLICY

Szlakiem turystycznym jest wytyczona w terenie trasa służąca do odbywania wycieczek, oznakowana jednolitymi znakami (symbolami) i wyposażona w urządzenia informacyjne, które zapewniają bezpieczne
i spokojne jej przebycie.

Każdy rodzaj szlaku posiada własny jednolity system znaków i urządzeń informacyjnych. Systemy te muszą być komplementarne, ponieważ szlaki różnych rodzajów mogą być prowadzone wspólnie. Szlaki turystyczne tworzą spójną sieć na terenie kraju i łączą się ze szlakami w krajach sąsiednich. Część szlaków stanowi elementy sieci międzynarodowych.
Historia znakowanych szlaków w naszym regionie liczy ponad 45 lat. Brak danych z początkowego okresu znakowania powoduje, że trudno dzisiaj ustalić datę, kiedy w regionie piotrkowskim namalowano pierwsze trzy paski wyznaczanego szlaku turystycznego. Wśród pierwszych znakarzy znajdowali się: Teresa Tazbir, Elżbieta Rybak, Zenon Grzybczyński, Stanisław Buczko, Zdzisław Sroczyński, Mariusz Podmunicki.
W Piotrkowie rozpoczynają się trzy szlaki: niebieski, zielony, żółty, w pobliżu miasta przebiega szlak czerwony (jeden z najdłuższych nizinnych szlaków w Polsce).
Amatorów wędrówek zapraszamy na znakowane szlaki turystyczne, umożliwiające poznanie historii, zabytków przeszłości, unikalnej przyrody oraz współczesnego obrazu rozwijającego się regionu: