ZAPISKI HISTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI PIOTRKOWSKIEGO ODDZIAŁU PTTK

60 lat Piotrkowskiego Koła Przewodników
Zebranie inauguracyjne Koła odbyło się w październiku 1952 roku, po zakończonym pierwszym kursie uprawniającym do oprowadzania po terenie miasta i okolic. Kurs z ilością 32 uczestników był prowadzony
w Zamku Królewskim, gdzie miał siedzibę Oddział PTTK. Wydano pierwsze uprawnienia przewodnickie. Kierownikiem kursu był Tadeusz Nowakowski. Uczestnikami były osoby dorosłe i młodzież szkolna, członkowie PTTK. Wykładowcami byli pracownicy Muzeum, Konserwator Zabytków i działacze PTTK.
Celem było zaszczepienie idei krajoznawczych w szerokich kręgach naszego społeczeństwa, przyzwyczajenie do udziału w imprezach krajoznawczych przez oddziaływanie wychowawcze szczególnie na młodzież.
Pierwsze wycieczki zwiedzały Piotrków Trybunalski, Sulejów, Wolbórz, Tomaszów Mazowiecki i okolice. Powstaje Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego, które zajmowało się organizacją wycieczek. Siedziba Biura Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK do 1964 roku znajdowała się w Zamku, a w okresie
1964 - 1967 w nieistniejącym obecnie pawilonie przy ul. Słowackiego 4. Od 1967 roku Oddział PTTK wynajmował pomieszczenia w zabytkowej kamienicy przy Placu Czarnieckiego 10, którą ostatecznie wykupił na własność w 1972 roku. Z każdym rokiem zgłaszano coraz więcej grup wycieczkowych, w większości młodzieży szkolnej.
Po udostępnieniu zakładów pracy HSG "Hortensja", HSO "Kara" i Zakładów Odzieżowych "Sigmatex" powstała potrzeba następnej formy przewodnictwa. Zorganizowano kurs dla przewodników zakładowych w ilości 50 osób będących pracownikami tych zakładów. W latach 1960 - 1980 należało z dużym wyprzedzeniem uzgadniać terminy i godziny zwiedzania. Liczba wycieczek przyjeżdżających do naszego miasta obsłużonych przez przewodników dochodziła od 1500 do 2000 grup rocznie. Koło przewodników liczyło w tym okresie około 200 osób.
Żeby sprostać niełatwym i stale zmieniającym się wymaganiom stawianym przed kadrą przewodnicką poza szkoleniem wewnętrznym organizowano wycieczki szkoleniowe po terenie kraju do najciekawszych zakątków Polski. W ramach wymiany doświadczeń przewodnicy brali udział w spotkaniach przewodnickich w innych miastach. Spotkania szkoleniowe poświęcone były następującym tematom: poprawność wypowiadania się
i posługiwania polszczyzną, ochrona środowiska i zabytków przyrody, archeologia, zabytki architektury. Piotrkowscy przewodnicy pracowali społecznie przy obsłudze imprez miejskich i wojewódzkich oprowadzając wycieczki przybyłe na takie imprezy jak:
• Dni Piotrkowa Trybunalskiego,
• 750 - lecie Miasta Piotrkowa,
• 400 - lecie Trybunału Koronnego,
• 100 - lecie Zorganizowanej Turystyki w Polsce,
• 550 - lecie wyjścia Władysława Jagiełły z Wolborza i Sulejowa pod Grunwald,
• 500 - lecie parlamentaryzmu polskiego,
• uroczystości koronacji cudownych obrazów Matki Bożej Piotrkowskiej i Matki Bożej Trybunalskiej.
Brali udział w zlotach i imprezach turystycznych organizowanych przez inne ośrodki i środowiska PTTK,
a także obsługiwali centralne imprezy turystyczne odbywające się na naszym terenie.
Obecnie ruch turystyczny jest mniejszy. Zdajemy sobie sprawę, że w obecnej niełatwej sytuacji należy kontynuować ideę kultywowaną przez naszych poprzedników Michała Rawity - Witanowskiego, Tadeusza Nowakowskiego, Remigiusza Andrzeja Niedźwieckiego, Stanisława Pałetkę, Wacława Karbowskiego, Kazimierza Zarembę i wielu innych przewodników PTTK, którzy odeszli na wieczną wędrówkę, ale są ciągle wśród nas.
W latach 1975 - 1998 szkoleniem przewodników zajmował się Zarząd Wojewódzki PTTK. Piotrkowski Oddział PTTK wznowił szkolenie przewodników latach 2004 - 2005 i 2007 - 2008. Szkolimy również przewodników na potrzeby innych miast: Opoczna, Tomaszowa Mazowieckiego, Bełchatowa. Przewodnictwo to ciągłe doskonalenie swoich umiejętności i wiedzy, czego przykładem są setki wycieczek szkoleniowych organizowanych przez Koło Przewodnickie.
Kadra przewodników i pilotów skupionych w piotrkowskim Oddziale PTTK obsługuje imprezy turystyczne organizowane przez wszystkie biura podróży. Współpraca w zakresie obsługi wycieczek przez przewodników
i pilotów skupionych w PTTK z innymi biurami podróży w minionym stuleciu przebiegała bezkonfliktowo.

Zabytkowa kamienica - Plac Czarnieckiego 10
Spośród około stu zabytkowych domów stojących na piotrkowskiej Starówce ten, mieszczący się przy placu Czarnieckiego 10, wyróżnia się wyjątkową długością i oryginalnym, barokowym wystrojem.
Elewacja ozdobiona koronkowymi gzymsami i pilastrami oraz finezyjnymi zwieńczeniami okien wskazuje na szacowny wiek. W połowie wieku XVIII nieruchomość była własnością Marianny z Kochanowskich Pieściochowej. Podczas pożaru miasta w roku 1786 kamienica była jedną z nielicznych, której nie strawił ogień, nie została uszkodzona. W roku 1808 na działce znajdowały się dwie kamienice:
• frontowa - murowana i kryta gontem,
• tylna - również murowana, lecz kryta dachówką.
W następnych dziesięcioleciach wielokrotnie zmieniali się właściciele tej mieszczańskiej kamienicy.
Ze sporządzonego w roku 1871 opisu wynikało, że był to wówczas "dom z cegły palonej na wapno, pokryty dachówką ceramiczną, częściowo piętrowy (część wschodnia)". W 1871 r. już cała kamienica była piętrowa - jak w obecnym kształcie. Na parterze mieściła się wtedy znana w Piotrkowie cukiernia. Ciasta wypiekano
w piecach wymurowanych w piwnicach. Od roku 1910 kamienica należała do rodziny Sokołowskich,
którzy w roku 1972 sprzedali ten budynek Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Michała Rawity Witanowskiego w Piotrkowie, w którego władaniu pozostaje do dzisiaj. Oddział użytkuje zabytkowe wnętrza do obsługi ruchu turystycznego oraz do spotkań miłośników krajoznawstwa. Jest tu również miejsce do przechowywania i eksponowania bogatego zbioru pamiątek obrazujących chlubne, już ponad 100-letnie, tradycje piotrkowskiego oddziału PTTK. W latach 2006 - 2010 Oddział dokonał wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymieniono również rynny, a w bieżącym roku została odnowiona elewacja. Wszystkie prace zostały wykonane bez żadnego zewnętrznego wsparcia finansowego. Koszt prac remontowych w latach 2006-2010 wyniósł ponad 80 tysięcy złotych.
Oddział PTTK im. Michała Rawity Witanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim systematycznie dba o zabytkową kamienicę.