Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział im. Michała Rawity - Witanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim sięga swoim rodowodem 1908 roku i jest najstarszą organizacją turystyczną regionu piotrkowskiego.

ZMIANA NUMERU TELEFONU
725 655 544

Zapraszamy na wycieczkę do:
WROCŁAWIA

TERMIN: 09 grudnia 2017
START: godzina 7:00 - Pl. Czarnieckiego 10 (biuro PTTK)
POWRÓT: około godziny 21:00
W PROGRAMIE:
HYDROPOLIS
AULA LEOPOLDINA
JARMARK BOŻONARODZENIOWY
CENA: 125,00 zł
120,00 zł - emeryt, rencista.

program wycieczki

Zapraszamy na wycieczkę do:
WROCŁAWIA

TERMIN: 16 grudnia 2017
START: godzina 7:00 - Pl. Czarnieckiego 10 (biuro PTTK)
POWRÓT: około godziny 21:00
W PROGRAMIE:
HYDROPOLIS
AULA LEOPOLDINA
JARMARK BOŻONARODZENIOWY
CENA: 125,00 zł
120,00 zł - emeryt, rencista.

program wycieczki

Głównym celem PTTK jest:

 • rozwijanie turystyki i krajoznawstwa
 • krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejętności turystycznych
 • wykorzystanie poznawczych, wychowawczych, wypoczynkowych i zdrowotnych walorów turystyki
 • szerzenie wiedzy o ochronie środowiska naturalnego człowieka oraz wspieranie działań podejmowanych w tej dziedzinie
 • aktywne uczestniczenie w ochronie zabytków i innych dóbr kultury
 • szkolenie kadr przewodnickich, organizatorów turystyki

 • Imprezy turystyki kwalifikowanej organizowane przez PTTK są formą upowszechniania turystyki, popularyzacją mniej znanych terenów i tras turystycznych, walorów różnych rodzajów turystyki. Uczą racjonalnych sposobów spędzania czasu wolnego od pracy
  i nauki.

  Rajdy, zloty, wycieczki, spływy, wczasy, imprezy zagraniczne, usługi przewodnickie i transport turystyczny, poradnictwo i informacja turystyczna, szkolenie kadr, sprzedaż map, odznak, wydawnictw i innych materiałów turystycznych to propozycja naszych usług.

  PTTK - Twój przyjaciel i przewodnik.