Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział im. Michała Rawity - Witanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim sięga swoim rodowodem 1908 roku i jest najstarszą organizacją turystyczną regionu piotrkowskiego.

ZMIANA NUMERU TELEFONU
725 655 544

Zapraszamy na wycieczkę do:
BARANOWA SANDOMIERSKIEGO, SZYDŁOWA I ZAMKU KRZYŻTOPÓR

TERMIN: 14 października 2017
START: godzina 6:00 - Pl. Czarnieckiego 10 (biuro PTTK)
POWRÓT: około godziny 21:00
W PROGRAMIE:
BARANÓW SANDOMIERSKI - Zamek zwany MAŁYM WAWELEM.
SZYDŁÓW - nazywany polskim Carcassonne.
KRZYŻTOPÓR - najwspanialsze ruiny zamkowe.
CENA: 135,00 zł
125,00 zł - emeryt, rencista.

program wycieczki

Zapraszamy na wycieczkę do:
WARSZAWY

TERMIN: 18 listopada 2017
START: godzina 7:00 - Pl. Czarnieckiego 10 (biuro PTTK)
POWRÓT: około godziny 20:00
W PROGRAMIE:
ŚWIĄTYNIA BOŻEJ OPATRZNOŚCI
ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE
MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
CENA: 100,00 zł

program wycieczki

Głównym celem PTTK jest:

 • rozwijanie turystyki i krajoznawstwa
 • krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejętności turystycznych
 • wykorzystanie poznawczych, wychowawczych, wypoczynkowych i zdrowotnych walorów turystyki
 • szerzenie wiedzy o ochronie środowiska naturalnego człowieka oraz wspieranie działań podejmowanych w tej dziedzinie
 • aktywne uczestniczenie w ochronie zabytków i innych dóbr kultury
 • szkolenie kadr przewodnickich, organizatorów turystyki

 • Imprezy turystyki kwalifikowanej organizowane przez PTTK są formą upowszechniania turystyki, popularyzacją mniej znanych terenów i tras turystycznych, walorów różnych rodzajów turystyki. Uczą racjonalnych sposobów spędzania czasu wolnego od pracy
  i nauki.

  Rajdy, zloty, wycieczki, spływy, wczasy, imprezy zagraniczne, usługi przewodnickie i transport turystyczny, poradnictwo i informacja turystyczna, szkolenie kadr, sprzedaż map, odznak, wydawnictw i innych materiałów turystycznych to propozycja naszych usług.

  PTTK - Twój przyjaciel i przewodnik.